Over ons

Nieuwe kansen creëren

Nieuwe kansen creëren

Werkplaats Breda is een nieuw sociaal ondernemersplatform voor het MKB. De belemmeringen voor een MKB-er om te groeien wil Werkplaats Breda zoveel mogelijk weg nemen door talent, dat een duwtje in de rug nodig heeft, op een flexibele manier te ontsluiten. Er ontstaan met deze aanpak kansen voor diverse doelgroepen, zoals beschikbare ondernemende professionals, jonge werkzoekenden en studenten die net van school komen. Door het koppelen van beschikbaar talent aan projecten, flexibele en/of parttime inzetbaarheid geven we met elkaar het MKB een boost.

Werkplaats Breda

Voor het MKB
De economie trekt aan en bedrijven nemen weer mensen in dienst. Niet elke MKB-er kan meteen talent voor 40 uur aannemen. Juist voor die ondernemers die stapsgewijs willen groeien biedt Werkplaats Breda flexibiliteit.

Voor beschikbaar talent
De MKB-er draagt bij aan de werkgelegenheid voor mensen die zelf niet eenvoudig aan passend werk kunnen komen. Bij Werkplaats Breda zijn mensen aangesloten die erg ondernemend zijn en zelf onderzoeken hoe en waar ze het beste tot hun recht komen. Kortom, talent waar echt pit in zit met bruisende motivatie. Het MKB helpt talent te ontsluiten, waar mensen van opbloeien.

Voor werkgeluk in Breda
Met de formule van Werkplaats Breda profiteert iedereen. Het MKB geeft via Werkplaats Breda nieuwe werkgelegenheidskansen aan oudere en langdurige werkzoekenden, aan mensen met een beperking die via het reguliere circuit niet makkelijk aan een betaalde baan komen, aan mensen die  een carrièreswitch willen maken en aan studenten die via de Werkplaats Breda extra begeleiding kunnen krijgen.

Niet alleen het MKB bloeit op, maar zeker ook de mensen die aan de slag gaan.
Samen creëren we met ondernemend talent werkgeluk in en om Breda.

Flexibel en afwisselend

Werkplaats Breda benadert werk vanuit de competenties en interesses van mensen. In plaats van de standaard 9 tot 5 baan, verdienen onze medewerkers hun salaris met datgene waar zij goed in zijn. Niet in dienst van één werkgever, maar voor verschillende opdrachtgevers. Op weg naar zelfstandigheid, een eigen bedrijf maar toch in dienst bij Werkplaats Breda!

Ontwikkeling van mens en bedrijf

Werkplaats Breda werkt aan het ontwikkelen van mensen en bedrijven. Het uitgangspunt is de ontwikkeling die de deelnemer wil doormaken. We starten daarom met gesprekken over wensen, ambities en competenties. We zijn geïnteresseerd in waar iemand goed in is. Mocht een deelnemer hier onvoldoende zicht op hebben, dan zorgen we eerst voor inzicht. Vervolgens maken we een plan hoe we competenties kunnen verbeteren en doelen kunnen realiseren.

Bijvoorbeeld
Een deelnemer heeft een ziekte waardoor haar energie snel op is en zij even bij moet tanken. Haar competenties liggen op grafisch terrein en online marketing. Zij is in staat een boodschap van een bedrijf op te pikken en te vertalen naar een digitale campagne. We ontwikkelen samen met de deelnemer een zogenaamde propositie, bepalen doelgroepen en benaderen tenslotte de markt.
Als een MKB bedrijf aanklopt voor dergelijk talent, dan leggen we uit dat een oplossing voor handen is waarvoor een stukje flexibiliteit van de ondernemer wordt gevraagd.

Bij voldoende opdrachten en een gezond toekomstperspectief treedt de deelnemer in dienst bij de Werkplaats Breda!

Contact