Hoe Werkplaats Brabant werkt

Ondernemen met betekenis

Focus op duurzame inzetbaarheid

Als mkb’er heb jij behoefte aan flexibilisering. Een baan voor het leven is niet meer van deze tijd. Naast dat je op zoek bent naar bedrijfsmatige groei, wil je bijdragen aan de betekeniseconomie en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Zonder gelukkige medewerkers, geen groeiend of bloeiend bedrijf. 

Ons doel is het ontwikkelen van mensen én bedrijven. Daarom is tijdens een samenwerking met ons de gewenste ontwikkeling van een professional het uitgangspunt. Daar kom jij, als werkzoekende professional, om de hoek kijken. We starten ons traject met jou door het bespreken van wensen, ambities en competenties. Wanneer je hier nog niet voldoende idee van hebt, zorgen we samen eerst voor inzicht. Vanuit hier maken we een plan om competenties te ontwikkelen en doelen te realiseren. 

Wanneer dit plan concreet is ontstaat de volgende fase: het verbinden van de professional met een mkb’er. In ons uitgebreide netwerk zoeken we naar een werkplek bij het mkb waar de professional van toegevoegde waarde is en waar hij/zij zich op een gewenste manier kan ontwikkelen.

Vacatures invullen

Zo vullen wij vacatures

Werving

De vacature komt open en het is duidelijk naar wie we op zoek zijn. Wij starten met het werven van professionals voor deze vacature.

Motivatie

De professionals die geïnteresseerd zijn in een van de functies is op zijn/haar eigen manier ondernemend, gemotiveerd en flexibel.

Intake

We plannen een uitgebreide intake met de professionals in kwestie. Tijdens dit gesprek bespreken we wensen, doelen en competenties.

Leerwerktrajecten

Leren en werken tegelijkertijd?

Instromen

Een professional wenst in te stromen in een leerwerktraject. Deze plek geldt voor twee tot zes maanden met duidelijk zicht op betaald werk.

Gezamenlijke ontwikkeling

De professional ontwikkelt zich binnen de functie en is hiermee van waarde voor de werkgever. De werkgever faciliteert deze ontwikkeling. 

Verlenging van de samenwerking

Met fijne ervaringen op zak verlengen werkgever en professional de samenwerking voor een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. 

Een motor van innovatie

Bij Werkplaats Brabant doen we veel meer dan alleen het werven en selecteren van professionals. We houden ons actief bezig met het bouwen en onderhouden van een netwerk voor zowel mkb’ers als voor professionals. We hebben constant oog voor het creëren van een win-winsituatie voor iedere betrokkene. 

Binnen Werkplaats Brabant werken we met verschillende processen op weg naar plaatsing en betaald werk. Meer weten over onze werkwijze?

Neem direct contact op