Bezoek burgemeester Depla

Bezoek burgemeester Depla 1

Doel van dit bezoek was kennis te maken met dit sociale initiatief dat sinds oktober 2017 door Peter Princen wordt geleid.

Werkplaats Breda is een sociaal ondernemingsplatform voor het MKB. De belemmeringen voor een MKB´er om te groeien wil Werkplaats Breda zoveel mogelijk wegnemen door talent, dat een duwtje in de rug nodig heeft, op een flexibele manier in te zetten. Er ontstaan met deze aanpak kansen voor beschikbare ondernemende professionals, jonge werkzoekenden en studenten die net van school komen.

Tijdens het bezoek is een samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Breda en Werkplaats Breda ondertekend. Werkplaats Breda biedt in deze overeenkomst trainingen aan voor langdurig werklozen die een uitkering op basis van de Participatiewet ontvangen. Met deze trainingen kunnen kandidaten aan de slag als medewerker inkoop bij een gecontracteerde MKB´er. Werkplaats Breda bemiddelt kandidaten naar een betaalde baan en zorgt voor duurzame uitstroom uit de uitkeringssituatie.